Fiskmås

Ekerö Re-Arb har ett mål - att alla människor skall få en andra chans.

Vi stöder dig som försöker skaffa ett nytt arbete.

Vi stöder dig som vill förverkliga en ny idé eller produkt.

Vi stöder dig som vill prova på att bli småföretagare.

Våra insatser bygger på varje enskild människas förutsättningar och vilja.

Att komma igång kan vara en lång process. Den som startar i någon av våra verksamheter har möjlighet att känna sig för och efter hand kan det aktiva deltagandet öka - ibland ända upp till heltid.